ChargePoint logo

Atenție! Vă rugăm să rețineți că acest serviciu nu este destinat încărcării comerciale a vehiculului dumneavoastră. Prin urmare, veți fi tratat ca un consumator în scopuri de facturare și veți primi ulterior și o factură cu TVA!

Termeni şi condiţii generale de afaceri

Generalități

Acești termeni și condiții generale de afaceri (denumite în continuare „TCG”) se aplică proceselor de încărcare la o stație de încărcare administrată de be.ENERGISED. be.ENERGISED este un brand de la ChargePoint Austria GmbH /S.R.L./ (denumit în continuare „ChargePoint”). Atunci când se efectuează un proces de încărcare, se încheie un contract între dumneavoastră şi ChargePoint, iar acesta trebuie să fie în conformitate cu prevederile acestor TCG. Termenii și condițiile se aplică în mod exclusiv. ChargePoint nu recunoaşte condiţiile care se abat de la acești termeni şi prin documentul de faţă se opune acestora. Acest lucru nu afectează nicio reglementare suplimentară a operatorului stației de încărcare, a proprietarului terenului, administratorului spațiului de parcare sau a altor terțe părți care se aplică la locația stației de încărcare, pentru respectarea cărora dvs. sunteți singur responsabil.

Informaţii cu privire la partea contractantă

ChargePoint Austria GmbH
Salzburger Straße 26
5550 Radstadt, Austria
E-mail: [email protected]
Formular de contact: https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new
Administratori: Henrik Gerdes şi Rebecca Maricela Chavez
Nr. înregistrare în registrul comerțului: FN 399512 v
De pe lângă tribunalul : Tribunalul regional Salzburg
Cod de identificare fiscală: ATU68066335
Obiectul de activitate a societăţii: Servicii IT
Autoritatea de supraveghere: Autoritatea administrativă regională St. Johann im Pongau
Apartenența de o Cameră: Camera de comerț Salzburg, grup de specialitate consultanţă pentru afaceri şi tehnologia informației.

Definiții ale termenilor

be.ENERGISED este un software creat şi operat de ChargePoint utilizat la operarea şi decontarea stațiilor de încărcare, resp. a proceselor de încărcare. be.ENERGISED este o marcă înregistrată de către ChargePoint.
EVSE-ID (Electric Vehicle Supply Equipment Identifier) este un număr de identificare alfa-numeric unic al unui punct de încărcare dintr-o stație de încărcare.
Stația de încărcare este totalitatea unei infrastructuri tehnice (hard- şi software) pentru încărcarea cu energie electrică a autovehiculelor acționate electric. O stație de încărcare este prevăzută cu unul sau mai multe puncte de încărcare la care pot fi conectate vehiculele acționate electric în vederea încărcării bateriilor.
Procesul de încărcare este întregul proces de încărcare a unui vehicul acționat electric, care constă din diverse etape, la unul din punctele de încărcare a unei stații de încărcare adecvat din punct de vedere tehnic. Un proces de încărcare este definit în special prin ora de începere şi cea de finalizare, precum şi printr-o valoare de pornire  şi o valoare de finalizare a contorului. Ora de pornire şi de finalizare, valorile corespunzătoare indicate pe contor determinate de stația de încărcare, precum şi atribuirea datelor relevante pentru decontare sunt transmise de către stația de încărcare către ChargePoint, iar ChargePoint le prelucrează în scopul decontării.
Forța majoră este un eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil și care împiedică ChargePoint să își îndeplinească obligațiile în temeiul prezentelor TCG, în special dezastre naturale, condiții meteorologice extreme, inundații, fulgere, explozii, incendii, epidemii, pandemii, revolte, operațiuni de război și militare, urgențe naționale sau locale, acte sau neglijențe guvernamentale, interdicții de import, export sau tranzit, dispute economice de orice fel, greve sau alte acțiuni industriale, căderi sau întreruperi în rețelele de transport sau de energie electrică, reducerea sau nefuncționarea rețelelor, sistemelor sau dispozitivelor terților, precum și orice neglijență a oricărei persoane sau entități dincolo de controlul rezonabil al ChargePoint.
Pagina de plată mobilă este site-ul web pus la dispoziție de ChargePoint prin internet pentru efectuarea plăţii fără numerar pentru un proces de încărcare la o stație de încărcare administrată de be.ENERGISED. Acest site web vă va arăta tariful aplicabil la respectivul punct de încărcare și un link către acești TCG, astfel puteți efectua plata și începe un proces de taxare, așa cum acesta este descris la punctul 5) din acești TCG.
Terminalul de plată este un cititor fizic de carduri de plată sau un dispozitiv fizic cu funcție contactless care poate fi utilizat pentru a citi carduri de plată (card de credit sau de debit). Terminalul de plată este operat în combinație cu be.ENERGISED, ChargePoint acționând în calitate de parte care emite facturile. Terminalul de plată poate fi integrat în stația de încărcare sau poate fi amplasat ca terminal de plată extern în apropierea stației de încărcare.
Un consumator este orice persoană care efectuează un proces de încărcare pentru a încărca un vehicul care este utilizat în scopuri private.

Obiectul contractului

Dacă un proces de încărcare este efectuat la o stație de încărcare administrată de be.ENERGISED, se încheie un contract între dumneavoastră și ChargePoint în conformitate cu prevederile acestor TCG. Prin urmare, veți primi o factură pentru procesul de încărcare exclusiv după finalizarea procesului de încărcare de la ChargePoint.
Acest contract are ca obiect implementarea, plata fără numerar si facturarea electronică a unui proces de încărcare la o stație de încărcare administrată de be.ENERGISED, inclusiv livrarea energiei electrice taxate cu TVA-ul aferent.
Se precizează că acest contract nu este o relație contractuală continuă. Aceasta înseamnă că nu încheiați un contract sau un abonament pe termen lung și nici nu vă angajați să cumpărați anumite cantități minime. Faţă de ChargePoint aveţi doar obligaţia să efectuaţi plata integrală pentru procesul de încărcare pe care l-ați desfășurat în conformitate cu prevederile acestor TGC. Acest contract se reziliază automat când procesul de încărcare este finalizat și plătit integral.
Orice taxe suplimentare suportate la locația stației de încărcare sau serviciile suplimentare, auxiliare sau alte servicii ale unor terțe persoane consumate efectiv de dvs. în cursul derulării procesului de încărcare nu fac obiectul acestui contract. A se vedea și punctul 7) din acești TCG.

Efectuarea proceselor de încărcare prin intermediul site-ului de plăți mobile

Pe fiecare punct de încărcare de la stațiile de încărcare administrate de be.ENERGISED este atașat un autocolant cu un cod QR, iar pe lângă codul QR acesta conține atât sigla be.ENERGISED, cât și ID-ul EVSE al punctului de încărcare respectiv.
Citind acest cod QR cu telefonul mobil, veți fi direcționat apoi către pagina de plată mobilă, pe care o puteți utiliza pentru a vizualiza tariful aplicabil la punctul de încărcare respectiv și pentru a efectua plata pentru un proces de încărcare, demarându-l astfel. Este posibil să aveți nevoie de o aplicație adecvată pentru a citi codul QR. Pagina de plată mobilă este disponibilă în diferite limbi.
Pe pagina de plată mobilă, veți vedea mai întâi tariful aplicabil la punctul de încărcare respectiv, precum și un link către acești TCG și notificarea privind protecția datelor pentru utilizarea paginii noastre de plată mobilă. Pentru ca ChargePoint să poată fi în măsură să îşi respecte obligațiile de publicare și de informare în temeiul Directivei 2000/31/CE și al Directivei 2011/83/UE și să vă poată trimite factura pentru procesul de încărcare pe care l-ați efectuat împreună cu acești TCG, trebuie în mod obligatoriu să menţionaţi adresa dvs. de e-mail.
După introducerea adresei dvs. de e-mail și bifarea a celor două căsuțe, prin care, pe de o parte, vă declarați în mod expres acordul necondiționat cu privire la tariful afișat și la prezentele TCG și, pe de altă parte, vă declarați solicitarea expresă către ChargePoint, ca ChargePoint să înceapă furnizarea serviciului înainte de expirarea perioadei de exercitare a dreptului de retragere la care aveți dreptul în calitate de consumator, veți fi condus la selectarea furnizorilor de servicii de plată disponibili prin apăsarea butonului corespunzător.
După ce ați selectat furnizorul de plată dorit și ați completat toate câmpurile afișate, faceți clic pe butonul „Plată”; procesul de încărcare începe automat după finalizarea procesului de plată, cu condiția ca mașina să fie conectată la stația de încărcare.
Dacă dați clic pe „Stop”, resp. deconectați mașina de la punctul de încărcare, procesul de încărcare se încheie, iar apoi se trimite o factură la adresa de e-mail pe care ați menţionat-o.

Cum se efectuează un proces de taxare prin intermediul terminalului de plată

În cazul în care în stația de încărcare sau în apropierea acesteia este instalat un terminal de plată, plata poate fi efectuată cu ajutorul unui card de credit sau de debit standard. Nu este posibilă plata cu ajutorul unui card de debit fără un co-badjutor.
Puteți selecta punctul de încărcare dorit la terminalul de plată și puteți vizualiza tariful care se aplică la punctul de încărcare respectiv. Prin demararea unui Proces de încărcare prin intermediul Terminalului de plată, vă declarați, pe de o parte, acordul necondiționat cu privire la tariful afișat și la prezentele CGC și, pe de altă parte, vă declarați solicitarea expresă ca ChargePoint să înceapă furnizarea serviciului înainte de expirarea perioadei de exercitare a dreptului de retragere - la care aveți dreptul în calitate de consumator. Procesul de încărcare se încheie atunci când opriți Procesul de încărcare prin intermediul Terminalului de plată sau la vehiculul dumneavoastră.
Puteți obține o factură prin scanarea codului QR al facturii afișat pe Terminalul de plată.

Oferta şi acceptarea acesteia

Informațiile furnizate de ChargePoint prin intermediul paginii de plată mobilă sau terminalul de plată nu constituie o ofertă obligatorie de încheiere a unui contract, însă, prin apăsarea butonului "Plată"/”începe”, faceți, la rândul dumneavoastră, o ofertă obligatorie de încheiere a unui contract. Acceptarea de către ChargePoint este implicită prin începerea procesului de încărcare, prin care intră în vigoare contractul dintre dumneavoastră și ChargePoint.

Tarife şi costuri suplimentare

Tariful afișat pe pagina de plată mobilă poate consta fie dintr-un preț pe kilowatt-oră (kWh), fie dintr-un preț pe minut, resp. pe o anumită perioadă de timp definită, fie dintr-un tarif forfetar pentru fiecare proces de încărcare, fie dintr-o combinație a acestora. Cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel, toate prețurile includ întotdeauna TVA-ul aplicabil la locul stației de încărcare și sunt afișate în moneda națională aplicabilă la locul stației de încărcare
Trebuie remarcat faptul că, în cazul unui tarif care constă (cel puțin parțial) într-un preț pe kWh sau un preț pe minut, costurile totale reale ale procesului de încărcare nu pot fi calculate și afișate în avans, deoarece acestea depind de cantitatea reală de energie încărcată sau de durata reală a procesului de încărcare. Prin acceptarea acestor TGC, sunteți de acord în mod expres cu următoarele.
De asemenea, se menționează că orice taxe sau comisioane suplimentare suportate la locul stației de încărcare pentru servicii suplimentare, auxiliare sau alte servicii ale unor terți consumate efectiv de dumneavoastră în cursul procesului de încărcare nu sunt incluse în tariful afișat pe pagina de plată mobilă. Orice costuri suplimentare pot fi suportate în special pentru utilizarea internetului în legătură cu accesul la pagina de plată mobilă față de furnizorul dvs. de telefonie mobilă și pentru parcarea vehiculului dvs. în timpul procesului de încărcare față de proprietarii de imobile sau administratorii de locuri de parcare de la locul stației de încărcare. ChargePoint nu are nicio influență asupra apariției și valorii acestor costuri suplimentare. Dvs. sunteți singurul responsabil pentru a vă informa cu privire la orice costuri suplimentare și pentru a achita acestea autorităţilor competente. Prin acceptarea acestor TCG, sunteți de acord în mod expres cu următoarele.

Prestatori de servicii de plată, procesarea plăților şi rezervarea plăților

Sunt acceptați numai prestatorii de servicii de plată sau mijloacele de plată fără numerar care sunt disponibili şi pot fi selectați pe pagina de plată mobilă sau terminalul de plată. În legătură cu procesarea plății, se pot aplica orice condiții suplimentare ale prestatorului dvs. de servicii de plată, asupra cărora ChargePoint nu are nicio influență.
În funcție de prestatorul de servicii de plată, ChargePoint va rezerva suma de până la 80,00 EUR sau echivalentul acesteia în moneda națională aplicabilă la locul stației de încărcare pe mijlocul dumneavoastră de plată sau o va debita ca garanție. Sunteți responsabil pentru a vă asigura că mijloacele de plată pe care le-ați furnizat sunt valide, nu sunt blocate și au fonduri suficiente pe ele.
În cazul în care costul total real al operațiunii de încărcare este mai mic decât suma rezervată sau debitată ca garanție pe mijloacele dumneavoastră de plată, diferența va fi eliberată sau creditată înapoi pe mijloacele dumneavoastră de plată imediat după finalizarea cu succes a operațiunii de încărcare, sau în termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice. În cazul în care costul total real al operațiunii de încărcare depășește suma rezervată sau debitată ca garanție pe mijloacele dumneavoastră de plată, suma excedentară trebuie plătită imediat după primirea facturii.
Operațiunile de încărcare care durează mai puțin de două (2) minute sau mai puțin de 0,1 kWh sunt considerate defecte și, prin urmare, nu vor fi taxate. În acest caz, întreaga sumă rezervată pe mijloacele dumneavoastră de plată sau debitată ca garanție va fi eliberată sau debitată înapoi pe mijloacele dumneavoastră de plată imediat sau în termen de cel mult treizeci (30) de zile calendaristice.

Decontarea, plata, întârzieri de efectuare a plăţii şi reclamații

După finalizarea cu succes a procesului de încărcare, veți primi de la ChargePoint o factură pentru costurile totale reale ale procesului de încărcare. Facturile vor fi trimise numai în format electronic la adresa de e-mail pe care ați comunicat-o, sau - atunci când utilizați un terminal de plată - pot fi descărcate prin intermediul unui site web care poate fi accesat prin scanarea codului QR afișat pe terminalul de plată. Prin urmare, există o prezumție relativă că data facturii corespunde cu data livrării. Prin acceptarea acestor TCG, vă declaraţi în mod expres acordul şi pentru această procedură.
Sunteți răspunzător față de ChargePoint pentru plata integrală a procesului de încărcare efectuat de dumneavoastră în conformitate cu prevederile acestor TCG. În cazul în care mijlocul dvs. de plată nu este valabil sau este blocat sau nu este acoperit cu fonduri suficiente sau dacă dvs. sau prestatorul dvs. de servicii de plată anulează ulterior o tranzacție de plată, ChargePoint are dreptul la compensare, şi anume prin efectuarea plăţii costului total real al procesului de încărcare, așa cum este indicat pe factură, la care se vor adăuga toate comisioanele bancare aferente. În aceste cazuri, data facturării corespunde cu data scadenței și, prin urmare, ChargePoint are dreptul de a vă percepe o dobândă de întârziere de 4% per an începând cu data facturării.
În cazul în care stația de încărcare este dotată corespunzător, puteți accesa datele măsurate şi confirmate prin semnătură pentru procesul de încărcare prin intermediul linkului https://ladevorgang.download/, indicând pentru aceasta numărul facturii și data procesului de încărcare. Puteţi face acest lucru pentru a putea verifica ulterior, de exemplu, prin intermediul unui software de transparență corectitudinea acestora.

Alte obligaţii pe care le aveţi

Sunteţi obligat să furnizați informații veridice și complete pe pagina de plată mobilă și să luaţi la cunoştinţă faptul că informațiile pe care le furnizați nu pot fi corectate de către ChargePoint pe factură odată ce procesul de taxare a fost finalizat. În cazul în care informațiile pe care le furnizați sunt false sau incomplete, este posibil să nu vă putem furniza informațiile și factura cerute de lege pentru procesul de încărcare pe care l-ați finalizat. În astfel de cazuri, dvs. renunțați în mod expres la furnizarea post-contractuală a informațiilor prevăzute de lege pe un suport de date durabil și la transmiterea facturii pentru operațiunea de încărcare pe care ați efectuat-o. Acest lucru nu afectează obligația dvs. de a plăti integral procesul de încărcare pe care l-ați efectuat, în conformitate cu dispozițiile prezentelor TCG.
Este responsabilitatea dumneavoastră exclusivă să alegeți o stație de încărcare sau un punct de încărcare cu formatul de priză adecvat pentru vehiculul dumneavoastră pentru procesul de încărcare. Nu toate stațiile de încărcare sau punctele de încărcare sunt compatibile cu toate vehiculele.
O stație de încărcare defectă sau vădit deteriorată nu trebuie utilizată. Acest lucru poate duce la deteriorarea vehiculului sau la vătămări corporale. Același lucru este valabil și în cazul în care stația de încărcare afișează un mesaj de eroare. Deteriorările sau mesajele de eroare trebuie să fie raportate imediat operatorului stației de încărcare sau oricărui membru al personalului prezent.
Stațiile de încărcare trebuie utilizate întotdeauna cu atenție și cu grijă și în conformitate cu instrucțiunile de utilizare furnizate la locul de amplasare a stației de încărcare sau în conformitate cu instrucțiunile primite de la personalul operatorului stației de încărcare care este prezent și trebuie evitată orice deteriorare, în special cea cauzată de o utilizare necorespunzătoare sau de utilizarea unor formate de ștechere incompatibile.
De asemenea, sunteți obligat să vă informați cu privire la orice reglementări suplimentare aplicabile la locul de amplasare a stației de încărcare, în special instrucțiunile de exploatare, reglementările privind traficul rutier și parcarea, precum și regulamentele de ordine interioară ale stațiilor sau garajelor și să le respectați.
Sub rezerva oricăror reglementări contrare în vigoare la locul de amplasare a stației de încărcare, trebuie să vă scoateți mașina de la stația de încărcare imediat după finalizarea procesului de încărcare pentru a elibera din nou parcarea aferentă acesteia pentru terți.

Limitări ale garanției şi a răspunderii

ChargePoint obligă prin contract operatorii stațiilor de încărcare să întrețină și să repare stațiile de încărcare gestionate cu be.ENERGISED și să asigure accesul și utilizarea în siguranță a acestor stații de încărcare.
ChargePoint cu toate acestea, nu garantează și nu este răspunzătoare pentru disponibilitatea sau funcționalitatea stațiilor de încărcare individuale în orice moment și fără întreruperi. Acest lucru se aplică în special în cazul efectuării lucrărilor de întreținere și reparații necesare, precum și în cazul defecțiunilor, defecțiunilor sau deteriorării stației de încărcare sau a rețelelor, al obstacolelor în calea accesului la stația de încărcare sau al evenimentelor de forță majoră care sunt în afara sferei sau controlului ChargePoint.
Cu toate acestea ChargePoint nu garantează și nu este răspunzătoare pentru o performanță specifică de încărcare a stațiilor de încărcare individuale sau a punctelor de încărcare individuale. În special, în cazul în care mai multe puncte de încărcare ale unei stații de încărcare sunt utilizate simultan de mai multe vehicule, puterea de încărcare a fiecărui punct de încărcare poate fi redusă din motive tehnice. În plus, ChargePoint are dreptul de a ajusta sau de a suspenda complet capacitatea de încărcare a stațiilor de încărcare individuale sau a punctelor de încărcare individuale în funcție de capacitatea totală disponibilă în acel moment la conexiunea de la rețea.
Sub rezerva celor de mai sus, consumatorilor li se aplică dispozițiile generale de garanție legală în ceea ce privește contabilizarea corectă a procesului de încărcare.
În toate celelalte privințe, este exclus ca ChargePoint să-şi asume răspunderea pentru daunele rezultate din neglijență ușoară. Limitările de răspundere menționate mai sus nu se aplică în cazul vătămărilor corporale. În plus, limitările de răspundere menționate mai sus nu se aplică consumatorilor pentru daunele care rezultă din încălcarea obligațiilor contractuale materiale.
În măsura în care răspunderea ChargePoint este exclusă sau limitată în conformitate cu dispozițiile de mai sus, acest lucru se aplică, de asemenea, administratorilor, directorilor, directorilor executivi, prestatorilor (independenți) de servicii, reprezentanților și altor agenți indirecţi ai acesteia.

Dreptul de retragere unilaterală a consumatorilor atunci când utilizați site-ul de plăți mobile

În cazul în care sunteți consumator, aveți dreptul de a vă retrage unilateral din contractele încheiate de la distanță și din contractele negociate în afara spațiilor comerciale în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la data încheierii contractului, fără a menționa motivul retragerii. Pentru a vă exercita dreptul de retragere, trebuie să notificați ChargePoint cu privire la decizia dumneavoastră de a vă retrage din contractul încheiat cu ChargePoint printr-o declarație clară în acest sens. În acest scop, puteți utiliza formularul de retragere cuprins în anexa A la aceste TCG. Pentru a respecta termenul de retragere, este suficient să trimiteți formularul de retragere în timp util.
În cazul în care reziliați contractul, ChargePoint trebuie să vă returneze toate plățile deja primite de la dumneavoastră fără întârzieri nejustificate, dar nu mai târziu de paisprezece (14) zile de la data la care ChargePoint a primit declarația dumneavoastră de retragere, ChargePoint urmând să utilizeze pentru rambursare aceleași mijloace de plată pe care le-ați utilizat dvs. când aţi efectuat tranzacția de plată. Cu toate acestea, se aplică următoarele excepții:

  • în cazul în care, în conformitate cu legislația țării în care vă aveți reședința obișnuită, procesul de încărcare este considerat un serviciu sau o furnizare de energie electrică care nu este oferită spre vânzare într-un volum sau o cantitate limitată, atunci, prin bifarea căsuței corespunzătoare de pe pagina de plată mobilă, vă declarați cererea expresă, că ChargePoint ar trebui să înceapă să furnizeze serviciul înainte de sfârșitul perioadei de retragere și să confirme că nu aveți dreptul de retragere pentru serviciile efectiv consumate de dumneavoastră (efectuarea procesului de încărcare, inclusiv furnizarea de energie electrică până la finalizarea cu succes a procesului de încărcare) și că ChargePoint are dreptul la plata pentru serviciul efectiv prestat către dumneavoastră (art. 14 alin. 3 Directiva 2011/83/UE)
  • în cazul în care procesul de taxare este considerat un serviciu în conformitate cu legislația țării în care vă aveți reședința obișnuită, nu mai aveți niciun drept de retragere în cazul în care ChargePoint a început serviciul înainte de sfârșitul perioadei de retragere la cererea dumneavoastră expresă în conformitate cu paragraful de mai sus și a furnizat serviciul în întregime, adică după finalizarea cu succes a procesului de încărcare (art. 16 lit. a din Directiva 2011/83/UE).
  • în cazul în care, în conformitate cu legislația statului în care vă aveți reședința obișnuită, procesul de încărcare este considerat a fi o furnizare de energie electrică (marfă) oferită spre vânzare într-un volum sau cantitate limitată, nu aveți dreptul de retragere (art. 2 alin. 3 și art. 16 lit. f din Directiva 2011/83/UE).

Soluționarea online a litigiilor pentru consumatori

Dacă sunteți un consumator, aveți posibilitatea de a depune plângeri pe platforma online de soluționare a litigiilor a Comisiei Europene. Aceasta poate fi contactată accesând linkul următor: https://ec.europa.eu/odr. Platforma online de soluționare a litigiilor poate fi utilizată pentru a soluționa pe cale amiabilă orice litigii care decurg dintr-un contract încheiat cu ChargePoint. ChargePoint nu este obligată să participe la o procedură extrajudiciară de soluționare a litigiilor.
De asemenea, puteți trimite sugestiile sau reclamațiile dumneavoastră direct la ChargePoint. Pentru a face acest lucru, trimiteți un e-mail la adresa [email protected] sau contactaţi ChargePoint utilizând formularul de contact pus la dispoziţie pe site, accesând următorul link https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new.

Protecţia datelor

ChargePoint prelucrează datele cu caracter personal pe care le furnizați (adresa de e-mail și orice alte informații pe care le furnizați) exclusiv în scopul îndeplinirii acestui contract, respectiv pentru efectuarea și procesarea plății fără numerar și a facturării electronice a unui proces de încărcare la o stație de încărcare gestionată cu be.ENERGISED. ChargePoint nu va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele menționate mai sus.
Prelucrarea datelor cu caracter personal de către ChargePoint se realizează pe baza reglementărilor aplicabile privind protecția datelor, în special în conformitate cu GDPR .
Informații detaliate privind protecția datelor (aviz de protecție a datelor) în conformitate cu articolul 13 și următoarele. GDPR poate fi găsit în notificarea privind protecția datelor referitoare la utilizarea paginii noastre de plăți mobile (anexa B).

Legislaţia aplicabilă

Prezentele TCG sunt guvernate de dreptul material austriac, cu excluderea tuturor normelor privind conflictele de drept și a Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de mărfuri. În cazul în care sunteți consumator, această alegere a legii aplicabile se aplică numai în măsura în care nu restricționează nicio dispoziție legală obligatorie a statului în care aveți reședința obișnuită.

Competenţa jurisdicțională

Instanța competentă de jurisdicție pentru toate litigiile care decurg din sau în legătură cu prezentele TCG este instanța competentă de la sediul social al ChargePoint. În ceea ce privește consumatorii, se aplică instanțele de jurisdicție prevăzute de lege.

Notificări

Notificările trebuie trimise fie în scris la adresa menționată la punctul 2) din prezentele TCG, fie prin intermediul formularului de contact disponibil la adresa https://support.has-to-be.com/hc/de/requests/new. Notificările scrise sunt considerate ca fiind trimise în timp util dacă data trimiterii prin poştă este de dinainte de termenul limită respectiv (data ștampilei poștale); pentru notificările transmise prin intermediul formularului de contact, se aplică momentul în care a fost trimis formularul de contact.

Punerea la dispoziţie şi modificarea prezentelor TCG

Versiunea actuală a acestor TCG este stocată pe pagina de plată mobilă și va fi trimisă la adresa de e-mail pe care ați furnizat-o după finalizarea cu succes a procesului de încărcare. În plus, puteți accesa în orice moment aceste TCG și versiunile mai vechi ale acestora prin intermediul site-ului nostru accesând https://www.chargepoint.com/.

Clauza de nulitate parţială

În cazul în care o clauză din prezentele TCG este sau devine nulă din cauza unor dispoziții legale obligatorii, acest lucru nu afectează valabilitatea tuturor celorlalte clauze. În ceea ce privește consumatorii, dispoziția legală se aplică în locul dispoziției nevalide.

 

Stadiu: iulie 2024


Anexa A

Anexa B1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, JO L 119, 04.05.2016, p. 1, astfel cum a fost rectificat ultima dată în JO L 127, 23.05.2018, p. 2 (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR).